GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO

Tarnowo Podgórne, dnia 19 LIPCA 2016 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładowaniem oraz montaż fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lipca 2016 roku pod numerem 144657 - 2016, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2005 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać tutaj.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian
tel. 695 – 995 – 211
e-mail: przetargi@goksezam.pl

Termin składania ofert upływa dnia 27 LIPCA 2016 roku o godz. 9:15.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj:

SIWZ_1_PN_dostawa i montaż kina cyfrowego (PDF)

Zał. 1_formularz oferty (DOC)

Zał. 1_formularz oferty (PDF)

Zał. 2_formularz cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC)

Zał. 2_formularz cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Zał. 3_oświadczenie z art. 22 (PDF)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (DOC)

Zał. 4_wykaz wykonanych dostaw (PDF)

Zał. 5_oświadczenie z art. 24 (PDF)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (DOC)

Zał. 6_informacja grupa kapitałowa (PDF)

Zał. 7_wzór umowy (PDF)

*************************************
28 lipca 2016 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można przejrzeć tutaj.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 617

Utworzono dnia: 19.07.2016

Dokument wprowadził:
Arkadiusz

Dokument opublikował:
przetarg

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.07.2016, przetarg:

Edycja dokumentu DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO

19.07.2016, przetarg:

Utworzenie dokumentu DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KINOWEGO SPRZĘTU CYFROWEGO