Dostęp do pozostałych informacji BIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych, nie udostępnionych w BIP, jest możliwy na wniosek w dniach i godzinach pracy GOK „SEZAM”, w terminach i trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198, tj.Dz.U. 2014 poz. 782 o dostępie do informacji publicznej:

- informacja publiczna, która może być niezwłocznie  udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

- udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2347

Utworzono dnia: 17.09.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostęp do pozostałych informacji publicznych

17.09.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Dostęp do pozostałych informacji publicznych