Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM" jest posiadającą osobowość prawną instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.Dz.U. z 2012 r.,poz.406 z póź.zm.)

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3115

Utworzono dnia: 17.09.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

18.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Status prawny

17.09.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wpis do Rejestru Instytucji Kultury

17.09.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nadanie nazwy własnej

17.09.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Status prawny

17.09.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Utworzenie Instytucji Kultury

17.09.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Status prawny